Dignity in Care 2011-2014

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, waar sTimul Nederland deel van uitmaakt, heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan het internationale ‘Dignity in Care’ project. Partners uit Lille, Dorset, Zeeland en Vlaanderen bundelden hun krachten en expertise om, samen met KAHO Sint-Lieven als hoofdpartner, dit project op te zetten. Gedurende een periode van drie jaar is het hoofddoel geweest om de deskundigheid in ethische reflectie en praktijk te bevorderen bij studenten en zorgverleners uit algemene en sociale gezondheidszorgorganisaties in de Interreg IV A "2 Mers Seas Zeeën" regio. Dit door een verbeterde ervaringsgerichte trainingsmethode in een zorg-ethisch lab. De focus ligt op de manier waarop zorg wordt verleend. Het gaat over houding, niet over technische en klinische vaardigheden die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het doel is om waardigheid en belevingsgerichte zorg te bevorderen, voornamelijk voor ouderen en hen die afhankelijk zijn van zorg. Terwijl het programma een duidelijke prioriteit geeft aan het bevorderen van levenskwaliteit en diensten aan de bevolking, willen de partners in het ‘Dignity in Care’ project de kwaliteit van de algemene en sociale gezondheidszorg in de grensoverschrijdende regio bevorderen.

De uitwisseling van opgedane ervaringen en expertise van de internationale partners in dit project heeft geleid tot het zorgethisch lab sTimul Nederland in Terneuzen en moet gaan leiden tot het verder ontwikkelen van het sTimul-concept. Daarnaast moet het zorgen voor oprichting van nieuwe zorg-ethische labs in de grensoverschrijdende EU-regio.

De zes internationale partners (KAHO Sint-Lieven, sTimul Moorsele, Université Catholique de Lille, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Hogeschool Zeeland en Partners in Care (Bournemouth, Dorset & Poole) kregen steun van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via INTERREG IV A ‘2 Mers Seas Zeeën’- programma.

Meer informatie over dit project vindt u op: www.dignity-in-care.eu

Benieuwd naar verhalen van deelnemers? Een filmpje vindt u hier.