Inleefsessies

sTimul Nederland biedt een ervaringsstage die medewerkers daadwerkelijk laat meemaken hoe het is om zorgafhankelijk te zijn, waardoor ze zelf merken wat er anders kan binnen hun werksituatie. Juist de wisseling van perspectief: van zorgverlener naar zorgontvanger, maakt dat deze ervaring blijft ‘plakken’, het blijkt een doorleefde ervaring te worden, die ook na lange tijd nog steeds een lerend effect heeft op medewerkers. Bovendien geeft het hen een ‘recht van spreken’ dat ze eerder niet op die manier hebben ervaren.

Deze training is ontwikkeld en uitgetest in Vlaanderen. Er zijn inleefsessies voor zorgverleners in de intramurale setting, thuiszorgmedewerkers, poli- en paramedisch personeel en voor mantelzorgers, binnen verschillende werkvelden zoals ouderenzorg, ziekenhuis en psychiatrie. Al deze sessies zijn op maat ontwikkeld voor de doelgroep en worden begeleid door ervaren sTimul trainers. De kern van de inleefsessie is de perspectiefwissel. Deelnemers ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van zorg en beleven zelf hoe het is als er wel of niet op jouw behoeften wordt ingespeeld. Zij krijgen zo nieuwe inzichten, leren zich verplaatsen in een ander en leren luisteren naar de vragen van de cliënt.

Reflectie op de ervaring vormt een essentieel onderdeel van alle inleefsessies. Deelnemers kunnen hiermee hun ervaringen duiden en een plaats geven. Ook bedenken zij zich wat ze voortaan anders willen doen. Zij krijgen handvatten mee om de ervaringen om te zetten naar de dagelijkse praktijk. Na 6 tot 8 weken volgt een terugkomsessie, die gericht is op het bespreken van de successen, tegenslagen etc. die zijn opgedaan bij het vertalen van de ervaringen naar de dagelijkse praktijk.