Inleefsessie voor intramurale zorgverleners

In de inleefsessie wordt een beroep gedaan op het inlevingsvermogen van zorgverleners. Zorgverleners leven zich lijfelijk in, in de situatie van een afhankelijke zorgvrager. Twee dagen en de tussenliggende nacht verblijven zij als cliënt of patiënt op onze sTimul locatie. Zorgverleners kiezen hun eigen beperkingen. Studenten geven in deze periode zorg. De groep die zorg verleent, is als team volledig verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Zij dienen zelf ontstane problemen op te lossen en creatief in te spelen op situaties die zich voordoen. Hierdoor leren zij als team beter functioneren.

De reflectie aan het einde van de inleefsessie leidt tot inzichten en voornemens bij beide partijen die, mits uitgevoerd in de echte zorgsituatie, leiden tot betere zorg. Zorgverleners leren openlijk met elkaar te praten over de kwaliteit van de geleverde zorg. Studenten leren dat routine in de zorg soms wel maar niet steeds goed is om de individuele verlangens van de cliënt te zien.  Ook krijgen zorgverleners handvatten mee om de ervaringen om te zetten naar de dagelijkse praktijk. Na zes weken wordt een terugkomsessie georganiseerd, die gericht is op het bespreken van de successen, tegenslagen etc. die zijn opgedaan bij het vertalen van de ervaringen naar de dagelijkse praktijk. Naar gelang de vraag wordt de setting binnen sTimul aangepast: kleinschailige woonvorm, revalidatieafdeling, resocialisatiegroep binnen psychiatrie, ziekenhuisafdeling etc.

Gunt u uw medewerkers een unieke ervaring en uw cliënten betere zorg?
Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.