Inleefsessie voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers en familieleden is het beste voor hun familielid vaak niet goed genoeg. Zij zijn daarin net zo als goede en gedreven zorgverleners. Het verschil tussen zorgverleners en familie is dat bij familieleden emoties een nadrukkelijke rol spelen in het zorgproces. Familie heeft een ‘geschiedenis’ met de zorgontvanger. Het inleven in de rol van degene die zij verzorgen, kan hen inzichten opleveren over de manier waarop de gegeven zorg aankomt en vooral ook hoe het voelt om afhankelijk te zijn. Deze ervaring kan de vorm hebben van een  ‘pijnlijk’ herkenningsproces waardoor ze beter kunnen inschatten wat het effect van hun handelen en gedrag is op de zorgbehoevende familie.

Vanwege de emotionele band is dit een delicaat proces. De rol aannemen van een zorgafhankelijk familielid is een confronterende ervaring, die leidt tot nieuwe inzichten over wat goede zorg is voor hun familielid en kan leiden tot een meer evenwichtige zorg die ook zorg draagt voor de familie zelf. De perspectiefwissel begint met een lezing over gevoelens en emoties. Hoe ontstaan ze en hoe kun je ze hanteren? De inleefsessie eindigt met reflectiegesprek achteraf, om de ervaringen te kunnen duiden en met elkaar te praten over mogelijke veranderingen in houding en gedrag.

Gunt u de mantelzorgers een unieke ervaring en uw cliënten betere zorg? 
Neem dan contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.