Inleefsessie voor poli- en paramedisch personeel

Een poli of balie is een “lastige plek”: hoe houd je rekening met de belangen van de patiënt, de anderen in de wachtkamer, artsen, collega’s en niet te vergeten de telefoon? Deze training richt zich op het belevingsgericht werken op een poli of aan een balie.

Dagdeel 1 bestaat uit een inleefsessie. De polimedewerkers komen in deze inleefsessie als patiënt op een poli of een wachtkamer bij bijv. de röntgen. Er wordt een setting gecreëerd met een balie, onderzoekskamer en wachtruimte. De rollen van de medewerkers, zoals spreekuurassistente en een arts worden gespeeld door sTimul trainers. Na de inleefsessie vindt een reflectiegesprek plaats. Na de reflectie wordt besproken hoe de deelnemers een ideale poli of wachtruimte zien.

In dagdeel 2 wordt teruggekeken: wat heb je geleerd en heeft dat al verandering gegeven? Daarna wordt uitgebreid stil gestaan bij de ideale poli of wachtruimte. Hoe ziet die er uit, hoe wordt er gewerkt, wat betekent dat dan voor mijn werkwijze? Uiteindelijk wordt stil gestaan bij wat ieder nodig heeft om ervoor te zorgen dat de ideale poli werkelijkheid wordt.

Gunt u uw medewerkers een unieke ervaring en uw cliënten betere zorg?
Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.