Inleefsessie voor thuiszorgmedewerkers

Medewerkers uit de thuiszorg hebben niet alleen een andere werkomgeving, zij hebben ook een andere taakinvulling dan zorgverleners in ziekenhuis of ouderenzorg. Zij komen als gast bij mensen thuis. Om aan te sluiten bij de situatie van de thuiszorg cliënten, speelt de inleefsessie zich in het huis van de zorgverlener zelf af. De zorgverlener krijgt zowel huishoudelijke hulp als hulp van een wijkverpleegkundige.

De deelnemers kiezen tijdens de voorbereiding een profiel dat past bij hun individuele leervraag. Door het kiezen van dit profiel en het uitvoeren van het daarbij horende gedrag, maken zij mee hoe zorgverleners op dit gedrag reageren en wat dat met henzelf doet. Het biedt de meeste kans om echt te ervaren wat een patiënt meemaakt. Het kan daarom extra waardevol zijn om een profiel te kiezen waarin gedrag voorkomt waar de persoon zelf moeite mee heeft, of lastig vindt om mee om te gaan. Na een gezamenlijke maaltijd vinden in de middag de feedbackgesprekken en de ethische reflectie plaats. Na zes weken wordt een terugkomsessie georganiseerd, die gericht is op het bespreken van de successen, tegenslagen etc. die zijn opgedaan bij het vertalen van de ervaringen naar de dagelijkse praktijk.

Gunt u uw medewerkers een unieke ervaring en uw cliënten betere zorg?
Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.