Deelname in Internationale projecten sTimul Nederland

Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via INTERREG IV A ‘2 Mers Seas Zeeën’- programma heeft sTimul sinds 2010 mooie activiteiten kunnen organiseren en internationale samenwerkingen tot stand kunnen brengen.

Wilt u meer weten over onze bijdrage aan deze internationale projecten: