Leergang leiderschap in verbinding

Direct leidinggevenden zijn cruciaal voor de cultuur en het klimaat van de zorg. Zij zijn de regisseurs die instaan voor de continue ondersteuning, aandacht en motivatie voor hun medewerkers. Hun rol en taak is vooral de ontwikkeling van aandacht voor het proces rond de zorgverlener en het faciliteren van medewerkers in hun streven goede zorg te verlenen. sTimul zet met deze leergang in op de persoonlijke ontwikkeling van een leidinggevende, niet op het aanleren van managementvaardigheden.

Mensen intrinsiek, van binnenuit, motiveren om een bijdrage te leveren aan iets dat de individuele belangen ontstijgt, dat is het doel in deze leergang. De basis van verbindend leiderschap is authenticiteit. Wie ben ik en hoe kan ik eenheid aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden en resultaatgerichtheid. In deze leergang leert de leidinggevende zichzelf kennen, leert te verbinden en vanuit die verbinding samen met anderen doelen te behalen. Na de leergang kan de opgedane kennis gebruikt worden om met het team tot betere resultaten te komen. Op interactieve wijze staan deelnemers stil bij: wie ben ik als leider, wat hebben mijn medewerkers nodig, hoe stel ik mij met hen in verbinding, hoe sluit ik aan?

Bent u geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie in onze speciale brochure: leergang leiderschap in verbinding of  neem contact met ons op.