Leren op de werkvloer

Inleefsessies geven zorgverleners een compleet nieuwe kijk op zorg. We hebben vele voorbeelden van medewerkers die na een inleefsessie direct hun werkwijze aanpassen en voortaan aandachtig en betrokken aanwezig zijn op de werkplek. Helaas, zijn er ook medewerkers die dit lastig vinden. Bijvoorbeeld omdat “we het al jaren zo doen” of omdat andere zorgverleners het nut niet inzien van een andere aanpak. Daarom heeft sTimul meerdere vervolgtrajecten ontwikkeld die medewerkers ondersteunen op hun reis naar betere zorg. Al deze trajecten vinden op de eigen werkplek van de zorgverleners plaats. 

Leertrajecten: