Moreel beraad

Mag ik van de gemaakte afspraken afwijken als ik denk dat dat beter is voor de bewoner? Ga ik een gesprek aan over verdriet of verwijs ik de patiënt naar de psycholoog? De cliënt wil de hele dag in bed liggen. Moet ik haar activeren of laten liggen?

Een regelmatig terugkerend Moreel Beraad biedt zorgverleners de mogelijkheid om hun ideeën over goede zorg uit te spreken en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Aan bovenstaande vragen is te zien dat Moreel Beraad niet alleen gaat over 'zware' zaken, maar juist ook de dagelijkse dingen betreft. Morele reflectie in de dagelijkse praktijk start met een casus, waarbij de basisvraag is: ‘Wat vind ik hier juist om te doen en waarom?' Een Moreel Beraad volgt een vrij strakke methodische werkwijze om alle perspectieven op een casus stap voor stap in kaart te brengen. De gespreksleider ziet toe op de groepsdynamiek en de methodiek. sTimul maakt o.a gebruik van de Nijmeegse methode. sTimul werkt hierbij samen met de dienst geestelijke verzorging en ethiek van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaand leertraject op uw werkvloer? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.