22-04-2017: Carin Gaemers onder de indruk van inleefsessie

  Gistermiddag verwelkomde wij in ons zorgethisch lab in Terneuzen een diverse      
  groep simulanten voor een inleefsessie. Op uitnodiging van sTimul heeft Carin
  Gaemers, mede namens Hugo Borst, ook deelgenomen aan de inleefsessie.

  Hugo Borst en Carin Gaemers zijn bekend van het Manifest: ‘Scherp op
  Ouderenzorg’. Naast alle aandacht rond het manifest hebben zij begin dit jaar in
  samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds het platform ‘Trots op Ouderenzorg’
  gelanceerd om de positieve kant van de ouderenzorg te belichten.

  De deelnemers van de sessie waren allen werkzaam in of verbonden met de
  ouderenzorg. De groep deelnemers bestond naast Carin Gaemers, uit medewerkers van ZorgSaam Emmaus, van Eilandzorg en woonzorgcentra KMSI De Hoge Heide en De Winde uit Vlaanderen. Drie Scalda studenten die de werken en leren variant van de opleiding Verzorgende 3IG van Scalda volgen, namen tijdens de inleefsessie de zorg voor de simulanten op zich.

Na de inleefsessie waren de deelnemende simulanten zichtbaar onder de indruk van hun ervaring, zo ook Carin Gaemers. Ze omschreef het als een: “Unieke, overrompelende en onvergetelijke ervaring. Hoe meer mensen gebruik maken van de kennis van sTimul hoe beter voor de zorg!”. Ook wij waren wederom onder de indruk van de gedrevenheid van de deelnemers. Mooi om te zien hoe iedereen er een leerrijke ervaring van wil maken. Het maakt ons trots om dit te mogen doen!

Wilt u zelf ook eens ervaren hoe het is om een inleefsessie mee te maken?  Mail of bel ons gerust voor een afspraak.

20-12-2016: Eye Wish Oostburg schenkt brillen aan sTimul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eye Wish Oostburg heeft een aantal brillen geschonken. Daar zijn we heel erg blij mee. Met deze brillen kunnen we deelnemers aan onze inleefsessies nog beter ondersteunen in hun ervaring hoe het is om zorgvrager te zijn. Hoe voelt het nou om een paar uur met een geheel geblindeerde bril op te lopen of wat ziet iemand met een tunnelvisie? Dat kan iedereen nu zelf ervaren. Eyewish Oostburg nogmaals onze dank voor deze mooie schenking.

01-06-2016: sTimul behaalt CRKBO certificaat

sTimul heeft onlangs het CRKBO certificaat behaald. Met dit certificaat laat sTimul Nederland zien dat de kwaliteitsbewaking van de organisatie en van de opleidingen in orde is. Het team  van sTimul Nederland is trots dat ze dit voor elkaar hebben gekregen in de korte tijd dat ze bestaan.

Interessant voor organisaties
Het behalen van dit certificaat is ook interessant voor organisaties. Met dit certificaat kan sTimul namelijk belastingvrijstelling aanvragen. Dit betekent dat organisaties geen BTW hoeven te betalen over de opleidingen. Dit maakt het aantrekkelijk om een training of inleefsessie door sTimul te laten verzorgen.

Meer informatie over het CRKBO op www.crkbo.nl 


 

01-06-2016: Vijf jaar sTimul, een terugblik

sTimul Nederland: vanuit het, volgens ons, briljante idee om via perspectiefwisseling zorgverleners te laten onderdompelen in de wereld van de zorgvragers en de ervaring op te doen wat het betekent om afhankelijk te zijn. In de zorgpraktijk van alle dag, waar heel veel goede zorg wordt geboden, waar elke dag opnieuw iedereen z’n uiterste best doet, maar ook waar die goed bedoelde zorg niet altijd aankomt. Het leren vanuit de eigen ervaringen maakt dat zorgverleners anders gaan nadenken over de zorgrelatie met hun patiënten/bewoners. Ze beseffen dat de dagelijkse zorg hen keer op keer voor ethische dilemma’s stelt die een antwoord vragen. En waar dat antwoord niet altijd mogelijk is op z’n minst een overdenking.

sTimul in vogelvlucht

Internationale projecten als Dignity in Care en ACDC, inleefsessies voor ziekenhuis en psychiatrie en voor polimedewerkers, de sTimulansen, de leergang leiderschap, het aandachtig gesprek voor de thuiszorg, voor de teams UHV:  scholing professioneel handelen, in Bachten Dieke en Vremdieke: gastvrije zorg, scholingen op maat voor diverse ondersteunende diensten van ZorgSaam, de ReVeT scholingen, Blended learning: Gerke de Boer en sTimul voor kleinschalig wonen psychogeriatrie, Inleefsessies voor studenten verzorging 3-IG, lessen ethiek en koploper in het Zorgpact. 

Wat hebben we geleerd in de afgelopen 5 jaar?

 • Stel ‘trage vragen’. Vragen waarop niet meteen een antwoord komt, vragen die niet met ‘ja’ en/of ‘nee’ beantwoord kunnen worden;
 • Samenwerken met partners is niet vanzelfsprekend. Er is moed voor nodig is om buiten bestaande kaders te denken en te doen;
 • Inleefsessies geven medewerkers ‘recht van spreken’. Daarin moeten ze ondersteund worden, want het is een kwetsbaar proces waarin we niemand mogen verlaten. We moeten blijven oplopen met elkaar;
 • We hebben geleerd dat als we zorg met elkaar blijvend willen veranderen van binnenuit, daar leiderschap voor nodig is. Leidinggevenden en managers die begrijpen wat er werkelijk op het spel staat in de zorgrelatie. Zij moeten de noodzakelijke speelruimte creëren voor hun medewerkers en die moed tonen om het anders te doen.

05-04-2016: Netwerkbijeenkomst op 12 mei 2016

~Deze netwerkbijeenkomst is op uitnodiging~

sTimul Nederland bestaat 5 jaar! Een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten en te inspireren. We nodigen u uit voor een netwerkbijeenkomst, met een inspirerende lezing.

Programma

 • 16:00 uur, welkom
  Korte update van sTimul: waar staan we (voor)!
   
 • 16:30 - 17:30 uur, presentatie Erik Leus
  Erik is algemeen directeur van VZW KMSI (B), een zorgorganisatie met twee woonzorgcentra. Hij heeft het pad doorlopen van zorgverlener, teamleider, stafmedewerker, manager tot heden een functie met een strategische opdracht.  Een rode draad hierbij is een zoektocht naar hoe bewoners- of patiëntenzorg beter kan. Met meer aandacht, meer afstemming, meer ruimte voor de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener, tussen zorgverlener en management en tussen management en bestuur/toezicht. Erik heeft diverse projecten en structurele veranderingen doorgevoerd. Dit leerde hem dat het invoeren van een ‘warmer zorgmodel’ hand in hand gaat met organisatie-ontwikkeling, gebaseerd op andere inzichten. Deze inzichten kwamen mede tot stand in de ontwikkeltrajecten met sTimul en vonden later ook een plek in de leergang persoonlijk leiderschap. Zijn doel is om jullie deelgenoot te maken van zijn verhaal (de zoektocht, de successen en de mislukkingen) en te kijken hoe we elkaar kunnen inspireren.
   
 • 17:30 uur, napraten, met een hapje en een drankje


Locatie
sTimul Nederland, Händellaan 7, 4536 BW  Terneuzen

Meer informatie
Via ons e-mailadres: stimulnederland@zzv.nl

Aanmelden
Graag aanmelden voor 1 mei 2016 via ons e-mailadres. Er is plaats voor 50 personen. De bijeenkomst kunt u kosteloos bijwonen. 

23-03-2016: sTimul Nederland ontvangt medewerkers Zorgpact

Op dinsdag  22 maart ontving sTimul Nederland medewerkers van het Zorgpact, onderdeel van de ministeries VWS en OCW. De veranderingen in de zorg en welzijn vragen om goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, voor nu en later. Om hier op in te spelen, stimuleert Zorgpact  goed zorgonderwijs door zorg, onderwijs en overheid samen te brengen. sTimul Nederland is een prachtig voorbeeld van zo’n samenwerking en één van de koplopers in het project Zorgpact.  

In Nederland zijn diverse initiatieven gerealiseerd die in aanmerking komen voor het Zorgpact, waaronder sTimul. Tijdens het bezoek van het Zorgpact vertelden Monica Roose en Anky de Bakker van sTimul enthousiast over de unieke visie. Hun verhaal werd aangevuld door Ineke Slager, directeur van de onderwijscluster Zorg van het Scalda, vanwege de kracht van sTimul voor studenten. Doel van het gesprek was om in Nederland binnen zorg en welzijn een podium te creëren voor de visie van sTimul.  

Koplopers
Het Zorgpact, met Doekle Terpstra als aanjager, stimuleert samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid.  Zo vindt er een betere afstemming plaats tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn. sTimul, een samenwerking tussen onderwijs en zorg, wordt door het Zorgpact gezien als één van de goede voorbeelden. Koplopers krijgen een podium om andere zorg- en welzijnsorganisaties te inspireren. Een prachtige rol voor sTimul om die voorbeeldfunctie te vervullen.

sTimul uniek in Nederland
sTimul is een zorgethisch-lab. Door middel van inleefsessies ervaren zorgverleners wat het is om afhankelijk van zorg te zijn en worden ze bewust van hun automatisch handelen. Studenten krijgen als verzorgenden feedback op de zorg die zij hebben verleend. Door een uniek aanbod de zorg beter maken. Dat is het doel. Via de inleefsessies wil sTimul iedereen die ervaring gunnen, zowel zorgverleners als studenten.

Anky de Bakker (sTimul), Arjan Uwland (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Monica Roose (sTimul), Danny van Deurssen (Zorgpact), Marije de Jonge (Zorgpact), Johannes van Eerenbeemt (Zorgpact) en Ineke Slager (Scalda).

15-12-2015: sTimul Nederland één van de koplopers van het landelijke project ZorgPactsTimul Nederland behoort tot de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Ze is daarmee één van de voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. De kopgroep is zowel een community als een inspiratiebron. Onder elkaar wisselen de leden, kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Ze inspireren anderen om ook tot goede samenwerking te komen. Dat doen ze door hun lessen en resultaten te delen. Online en in ontmoetingen. Meer weten over sTimul als koploper, klik dan hier.


 

07-12-2015: Studenten Verpleegkunde ervaren zorgafhankelijkheid tijdens inleefsessie

Tijdens een gastles van zorg-ethisch lab sTimul ervaarden tweedejaarsstudenten Verpleegkunde hoe het is om afhankelijk te zijn van zorg.
Zo leren ze zich beter inleven in cliënten met als doel de zorg te verbeteren.Foto: Maarten van de Biezen

Inleefsessie ouderen opleiding verpleegkunde
Studenten leren in hun opleiding en op hun stages de cliënt centraal te zetten. Tijdens een inleefsessie waren zij een middag zelf de cliënten en hun verzorgers. De helft van de groep kreeg zelf een beperking opgelegd; een donkere bril voor blindheid, oordoppen voor doofheid, een gips arm of een nekband. De andere helft had de rol van zorgverlener. Zij moesten zorgen dat ‘de cliënten’ te eten kregen en een kleuropdracht voltooiden. De studenten beleefden zo hoe het is als er wel of niet op hun behoeften werd ingespeeld. 

Een ‘blinde’ student zat te wachten tot haar eten kwam en zette toch even haar bril af om stiekem te kijken waar de zorgverlener bleef. ‘Hoe vaak zeg ik niet tegen cliënten op mijn stage dat ik er zo aan kom? Het is fijn om te weten wanneer je iemand kunt verwachten. Ik kan dus beter aangeven hoe laat ze mij kunnen verwachten.’

‘Ik voel me net een baby met die slab om’, zegt een ‘dove’ cliënt met een gips arm. Automatisch werd de slab omgedaan en werd ze gevoerd, terwijl ze zelf kan eten met haar andere hand.

En dat is precies het doel van de inleefsessies. De studenten leren zich verplaatsen in een ander en leren luisteren naar de vragen en behoeftes van de cliënt. Ook leren ze kritisch kijken naar zichzelf én naar collega’s op hun stage van wie zij leren. ‘Ook zorgprofessionals hebben niet altijd de waarheid in pacht, de studenten ervaren tijdens onze sessies dat het ook anders kan’, zegt Alet Veldhuis van sTimul.

Bekijk ook de beelden die gemaakt zijn tijdens deze sessie op onze video-pagina.
Bron: website Windesheim Flevoland

17-07-2015: Benieuwd naar de resultaten van ons Europees project?

De DVD van het Arts, Crafts & Dignity in Care project is klaar.
Neem een kijkje bij onze video's en geniet van de prachtige beelden en zie wat creativiteit met mensen in een zorgomgeving doet!

01-07-2015: sTimul in de Ontmoeting van tijdschrift Onderwijs & Gezondheidszorg

Alet Veldhuis, praktijkopleider en ethicus bij ZorgSaam en Rob Netten, docent Verpleegkunde bij Scalda staan deze maand in het tijdschrift Onderwijs & Gezondheidszorg. In een dubbelinterview in de rubriek De Ontmoeting doen zij hun verhaal. Lees het hele interview hier.

06-11-2014: Deelname sTimul aan Actiz: Be Involved

Op 29 oktober vond de slotbijeenkomst van het Actiz programma Be Involved plaats, op zoek naar andere manieren van het verantwoorden van kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn. sTimul was hierbij betrokken als best practice voor het ontwikkelen van kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers.

Het was een geslaagde dag, waarin de onderzoeksresultaten gepresenteerd werden. De inleefsessies van sTimul blijken een belangrijk middel om kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers te verhogen.

Voor een impressie van de bijeenkomst, vindt u hier een videoverslag.
De onderzoeksverslagen van Actiz rond het thema kwaliteitsbewustzijn vindt u op de website van Actiz.


 

 

 

 

 

Onze collega's Trees en Alet in gesprek tijdens de bijeenkomst. 

10-10-2014: sTimul actief in ‘Bewegen naar GoedLeven’

Op 10 september namen 22 deelnemers deel aan een dag vitale activiteiten. s ’Morgens rond 07:00 uur begon de dag met een gezond ontbijt in het gebouw van Stimul Nederland. Tijdens het ontbijt maakten de deelnemers kennis met sTimul Nederland en werd er uitgelegd hoe de dag eruit zag. Bestuurders, managers, ambtenaren, zorg- en welzijnsprofessionals van verschillende zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraar CZ en cliënten vertegenwoordigd door Klaverblad namen deel aan ‘Bewegen naar GoedLeven’.

Keukentafelgesprekken
Zo stond er o.a. een fietstocht op het programma. Deze startte vanaf sTimul richting Biervliet en IJzendijke. In de polder werd door Alet Veldhuis, trainer bij sTimul Nederland, uitleg gegeven over ‘keukentafelgesprekken’. Om passende zorg te kunnen indiceren, is het noodzakelijk om in gezamenlijkheid en met aandacht voor de autonomie van de cliënt, met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt een gezamenlijk plan opgesteld op basis van de werkelijke behoefte, maar ook staat de passende zorg voorop. Bekijk voor meer informatie over ‘keukentafelgesprekken’ de PowerPoint.  

Op de markt in Biervliet werden de fietsen ingenomen. Omstreeks 13:00 uur werden de deelnemers, na een wandeltocht, hartelijk ontvangen bij Cadsandria te IJzendijke voor een welverdiende lunch. Aansluitend was er ruimte voor gesprekken met bewoners van Emmaus en deelnemers aan ‘Bewegen naar GoedLeven’. Daarna werd het plaatsje Goedleven aangedaan.

Bewegen naar GoedLeven
Met elkaar bedenken welke oplossingen, kansen en mogelijkheden er zijn om de toenemende vergrijzing en betaalbare zorg- en welzijn aan te pakken. Vaak denken mensen hierover na in een gesprek van een paar uur, zittend in vergaderzalen of kantoren.  Wandelen nodigt letterlijk uit om in beweging te komen en effectieve stappen te zetten naar het gewenste resultaat. Door te lopen in de buitenlucht en met elkaar een zware prestatie te leveren word je bijna automatisch op andere gedachten gebracht. Dat was het doel van ‘Bewegen naar GoedLeven’.

Kijk voor meer informatie over het project GoedLeven op www.goedleven.nl.

29-07-2014: Europees congres ‘Creating Inclusion’. Over cliënten en eenzaamheid, verveling en meer!

Het begon een aantal jaar geleden met het sTimul gebouw in Terneuzen. Daar werden door ZorgSaam de eerste stappen gezet in Europese samenwerking. Mede dankzij steun uit het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling, het INTERREG Twee zeeën programma heeft ZorgSaam de sTimul trainingen, inleefsessies en workshops kunnen ontwikkelen.

In dit recente project: Arts, Crafts and Dignity in Care (ACDC) werkt ZorgSaam samen met Vlaamse, Franse en Engelse organisaties met als gezamenlijk doel het probleem van sociale uitsluiting een halt toe te roepen. 

Eenzaamheid, verveling en buiten de maatschappij staan zijn thema’s die centraal staan. Door onderzoek en ervaring willen de deelnemende partners een nieuwe werkmethode ontwikkelen die activiteitenbegeleiders en verzorgenden kan helpen bij het signaleren, begrijpen en verbeteren van het welzijn van sociaal geïsoleerde groepen. In dit project heeft iedere organisatie een eigen invalshoek. Zo werken we samen met culturele organisaties uit Frankrijk en Engeland, artiesten uit de deelnemende Europese landen, Engelse zorgorganisaties en sTimul België.

Dit alles kan voor ZorgSaam een meerwaarde bieden. In de tweede fase van dit project zullen collega’s uit Coensdike deelnemen aan het project om zelf aan te leren hoe ze met muziek en andere kunstvormen hun cliënten uit hun isolement kunnen halen. Zo kunnen ze contact leggen op een ander niveau, zodat de cliënt zich kan uiten en zich gewaardeerd voelt. De eerste fase van dit Europees cluster project wordt afgerond op dinsdag 23 september met een congres.


Klik op de afbeelding om het programma te bekijken

Congres op 23 september
Iedereen is welkom (toegang is gratis). Het dagvullende congres zal plaatsvinden in Gent bij vormingscentrum Guislain. Er zijn verschillende toonaangevende sprekers over sociale uitsluiting, hun aanpak en ervaringen daarmee. Het programma is inmiddels rond en te vinden op www.creatinginclusion.eu. U kunt zich daar ook inschrijven.

Nieuwsbrief en Facebook
Schrijf u in voor de nieuwsbrief via: www.creatinginclusion.eu. U kunt het project ook volgen op Facebook: www.facebook.com/creatinginclusion.

28-04-2014: sTimul opent deuren tijdens Europa om de hoek Kijkdagen

Tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen openen tientallen Europese projecten in heel Nederland hun deuren voor publiek. Projecten laten graag zien wat ze – mede met Europese financiering – bijdragen aan innovatie, economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. sTimul is een van de deelnemende projecten. De Europa om de hoek Kijkdagen bieden een bijzondere kans om eens te zien wat er in de buurt gedaan wordt met Europees geld en wat dit concreet oplevert. 
Op vrijdag 9 mei van 18:00 - 21:00 uur onze deuren open voor belangstellenden. U bent van harte welkom aan de Willem Andriessenlaan 2 in Terneuzen.

Programma:
18:15 uur  Welkom door Monica Roose, directeur sTimul Nederland
18:30 uur  Workshops/presentaties:
               > Leergang Persoonlijk Leiderschap
               > Polikliniek Training
               > Aandachtig Gesprek.
19:45 uur  Herhaling van de workshops/presentaties.

Daarnaast is er alle ruimte voor het beantwoorden van uw vragen en kunt u een kijkje nemen in het gebouw.

Klik hier voor de uitnodiging

Voor meer informatie over de kijkdagen kunt u terecht op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

18-04-2014: Cursus Familievriendelijk werken in de zorg

In Mediator, het relatiemagazine van ZonMw editie april 2014, is een artikel te lezen over de cursus Familievriendelijk werken in de zorg. De cursus leert professionals samen te werken met mantelzorgers.

De overheid wil dat naasten ook in het verzorgingshuis een handje helpen. Dat vereist een soepele samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers. Hoe ze dat kunnen bevorderen, leren professionals in de cursus.

O.a. Trees Coucke, werkzaam bij sTimul Nederland, is hier nauw bij betrokken.

Lees het hele artikel hier.

27-03-2014: Monica Roose in adviesraad EDULEARN14-congres

Het EDULEARN14-congres wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Dit internationaal congres gaat over opleidingen en nieuwe leermethoden en wordt gehouden op 7,8 en 9 juli in Barcelona. Monica Roose, directeur sTimul Nederland, is lid geworden van de adviesraad. Meer weten over het congres of heeft u interesse om dit bij te wonen? Kijk op www.edulearn14.org voor informatie.

18-03-2014: Uitnodiging Dignity in Care congres 'Good care, it's all about Dignity'

Met genoegen nodigen wij u uit voor het Dignity in Care congres 'Good care, it's all about Dignity' dat op 10 april in Lille wordt gehouden. ZorgSaam heeft de laatste drie jaar intensief gewerkt aan het Dignity in Care project, dat als doel heeft de waardigheid in de zorg te verhogen. De meest markante uitkomst van dit project is sTimul Nederland waar ZorgSaam inleefsessies, trainingen en scholing op maat verzorgt met als thema belevingsgerichte zorg. Ons aanbod staat open voor alle zorgaanbieders.

Met dit congres willen wij u informeren over onze activiteiten en de behaalde resultaten die een nieuw licht werpen op het thema 'Goede Zorg'. Het congres is gratis. Op het congres wordt zowel Frans, Engels als Nederlands gesproken. Simultane vertaling wordt voorzien voor alle bijdragen. U kunt het hele congres dus gewoon in het Nederlands volgen. 

Wij kijken uit naar uw komst!

 • Meer informatie over het congres leest u in de flyer.
 • U kunt zich hier aanmelden.

09-12-2013: sTimul in de E-zin & Zorg

Het nieuwe E-Zin & Zorg, het online magazine voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg en thuiszorg, is uit. In de rubriek ‘Praktijkvoorbeelden’ is er aandacht voor sTimul Nederland.

Het onderwerp is kwaliteit van leven verbeteren. En daar past sTimul uiteraard goed in. Wat kunnen we doen om nog betere zorg te leveren? Via sTimul kunnen zorgverleners zorgafhankelijkheid ervaren om zich beter in te kunnen leven in hun cliënten.

Klik op onderstaande afbeelding, ga naar pagina 3 van het online magazine en bekijk de film over sTimul Nederland.

21-10-2013: sTimul op ICERI congres

Van 18 tot 20 november 2013 wordt in Sevilla (Spanje) het 6e ICERI congres gehouden. Dit internationale congres heeft als thema's onderwijs, onderzoek en innovatie. Thema's waar sTimul uitstekend in past. Monica Roose presenteert op dit congres het Dignity in Care project en de sTimul inleefsessies. Wilt u dit congres bijwonen? Kijk voor meer informatie op de website

04-09-2013: Met korting naar Film by the Sea

Van vrijdag 13 september t/m zondag 22 september 2013 wordt het jaarlijkse internationale filmfestival Film by the Sea gehouden in Vlissingen. De films staan dit jaar in het teken van care en cure. Een thema dat uiteraard uitstekend past bij sTimul Nederland.

Om deze reden zal sTimul Nederland aanwezig zijn tijdens één van de festivaldagen, namelijk op 19 september. sTimul zal die dag ook de inleiding verzorgen bij de film: “A simple life”.

Ook u als medewerker van ZorgSaam kunt hierbij aanwezig zijn. Omdat het een speciale voorstelling is, zijn de kaartjes beschikbaar tegen gereduceerd tarief. U kunt de kaarten bestellen via de site www.filmbythesea.nl.

Graag zien we u op het festival. 

01-08-2013: Uitnodiging sTimul film op Film by the Sea

Op 19 september is sTimul aanwezig op Film by the Sea. In het programmaonderdeel Care & Cure staan films over zorg en gezondheid centraal. Daarnaast zijn er workshops, seminars en inleidingen. De basis voor het filmprogramma wordt gevormd door een filmcanon met de 25 beste films op het gebied van zorg en gezondheid. Deze films zijn uitgekozen door een speciaal samengestelde commissie onder leiding van voormalig Staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten.

Alle films die deel uitmaken van Care & Cure worden kort ingeleid door deskundigen. De verdieping wordt eveneens aangebracht door talkshows, symposia en forumdiscussies over belangrijke onderwerpen in de zorg en gezondheid en in relatie tot de te vertonen films. De film van 19 september wordt ingeleid door sTimul. Op dit moment is de naam van de film nog niet bekend. We gaan hem binnenkort, met de organisatie van Film by the ea, uitzoeken.  Wij nodigen u van harte uit om de film met ons te komen beleven.

06-06-2013: sTimul op de Prudentiaconferentie Autonomie, de patiënt overvraagd?

In visies op goede zorg als “Belevingsgericht werken”, “partnerschap in de zorg”, “gastvrij ziekenhuis”, “menslievende zorg” staat de autonomie van de patiënt centraal. Wat bedoelen we daar mee ? Hoe komen we in de dagelijkse praktijk aan de autonomie en het “zelf-management” van de patiënt maximaal tegemoet? Een negentigtal verpleegkundigen en medewerkers van Nederlandse ziekenhuizen dachten hier over na op de landelijke prudentiaconferentie. Deze vond plaats op initiatief van ZorgSaam op 6 juni j.l. in het St.-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. sTimul Nederland gaf hier twee workshops over inleefsessies die enthousiast werden ontvangen.

15-05-2013: Midterm Conference Dignity in Care

De Midtermconfenrence in Gent was niet druk bezocht, maar kwalitatief van hoog niveau. Trees Coucke choqueerde het publiek met haar verzoek om het bovenste knoopje van de blouse van de buurvrouw open te knopen. De deelnemers hadden zo direct door dat het om een bijzonder congres ging. Monica Roose, directeur van sTimul, liet de deelnemers nadenken over morele dilemma’s. Wat kies je? Veiligheid of eigen keuze, aandacht voor de cliënt of professionele distantie? Door het internationale gezelschap leverde dit heel verschillende gedachten op. Maar de meeste indruk maakte Peter Lambereghts, die vanuit zijn rolstoel zijn kijk gaf op waardigheid in zorg en wat dat voor hem persoonlijk betekent.

23-04-2013: Uitwisseling met Ziekenhuis Sint Elisabeth Tilburg

ZorgSaam is niet de enige zorgverlener die zich verdiept in hoe zorg nóg beter kan. Het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg zoekt naar de meest ‘menslievende zorg’ voor haar patiënten. Tijd voor een uitwisseling. Omdat er altijd van elkaar te leren valt, vertrekken op dinsdag 23 april 16 medewerkers van het Elisabeth Ziekenhuis richting Terneuzen. In het sTimul gebouw worden een hele middag ervaringen uitgewisseld. En er blijken heel veel overeenkomsten te zijn.

De aanwezige verpleegkundigen van het Elisabeth ervaren patiëntgerichte zorg hetzelfde als hun collega’s van ZorgSaam. “Het is belangrijk om altijd in contact te blijven met je patiënt, onder wat voor omstandigheden dan ook”, vindt Bianca van Haelst, verpleegkundig specialist in opleiding bij ZorgSaam. “En zorg dat je heel gauw het vertrouwen van die patiënt wint, zodat het vervolg van het contact prettig kan verlopen.” Catlijne Jongejans, verpleegkundige in het Elisabeth, beaamt dat en voegt eraan toe: “Medewerkers moeten het ervaren wat het verschil is tussen oppervlakkig en oprecht contact. En de één schudt het uit de mouw, terwijl de ander er echt moeite voor moet doen om aansluiting te vinden bij de patiënt.”

Het is na zessen als de Tilburgse delegatie afscheid neemt van de Zeeuwse collega’s. Onderzoeker Gert Olthuis van Tilburg University sluit af met de vaststelling: “Gelukkig zijn mensen op heel veel plekken in Nederland bezig met het nadenken en praten over mensgerichte zorg. Daarin kunnen wij van elkaar blijven leren. Daar wordt de patiënt alleen maar beter van.”

13-03-2013: Scalda leeringen niveau 3IG naar sTimul

Vandaag hebben Scalda en sTimul afgesproken dat vanaf het najaar leerlingen van niveau 3IG de inleefsessies komen doen. Volgens beide partijen zijn de inleefsessies voor hen uitstekend geschikt als kennismaking met de echte praktijk. Zeker omdat hun kennis en expertise rechtstreeks aansluit bij de zorgverleners uit de diverse verzorgingshuizen. sTimul kijkt uit naar deze nieuwe doelgroep.

27-02-2013: Uitnodiging Midterm conference Dignity in Care

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is één van de partners in het Europese project 'Dignity in Care'. Het project is gestart in 2012 en loopt tot eind 2014. Op 15 mei 2013 organiseert dignity-in-care een "midterm conference" in Gent. In deze conferentie gaan sprekers in op het verloop van het project, op hetgeen we hieruit tot nu toe hebben geleerd en op gerealiseerde verbeteringen. Verder wordt er ingegaan op de verwachtingen voor de toekomst van dit project. De conferentie begint om 09:30 uur en duurt tot 17:00 uur. De toegang is gratis. Begin april is het programma rond en zal er een officiële uitnodiging worden verspreid. Als u interesse heeft om de conferentie bij te wonen, dan verzoeken wij u om de datum alvast in uw agenda vast te leggen.

01-02-2013: Start eerste Leergang Persoonlijk Leiderschap

De eerste Leergang Persoonlijk leiderschap is vandaag gestart. Na een uitgebreide kennismaking, waarbij 18 deelnemers in twee uur meer van elkaar te weten zijn gekomen dan in alle jaren daarvoor, hebben we het thema verwondering bij de kop gepakt. Het was een bijzondere start van een unieke leergang. Reactie van één van de deelnemers aan het einde: eigenlijk zag ik niet zo veel in de Leergang, maar nu ben ik geprikkeld en er van overtuigd dat ik hier heel veel ga leren. Niet over management, maar over mezelf.

31-01-2013: sTimul op de Weet en verbeterdag van Actiz

De Weet en Verbeterdag van Actiz bood een inhoudelijk sterk, dynamisch en interactief programma. Dagvoorzitter was Tarcies Kisters. Ivette Heesbeen, senior beleidsmedewerkers van ActiZ, nam de meer dan 200 deelnemers mee in de Kwaliteitskoers 2.0. sTimultrainers Heini van Baaren en Alet Veldhuis waren aanwezig op de Weet en verbeterdag als experts vanwege hun kennis en ervaring met sTimul. Via de Open Space werkvorm spraken zij over sTimul met de deelnemers aan het congres.  De reactie van Alet, diezelfde avond: Heini en ik zijn net terug uit Den Bosch, waar we een inspirerende, bijzondere, leerzame en verrassende dag hebben gehad. Veel nieuwe dingen gehoord, veel belangstelling voor sTimul, mooie nieuwe werkvorm: 'open space' kunnen ervaren.

31-01-2013: Netwerk bijeenkomst bij sTimul Nederland

Op 31 januari verzamelden ruim 25 stakeholders zich bij sTimul Nederland om het één jarig bestaan te vieren.  Een jaar waarin veel is gebeurd en vooral heel veel is geleerd. Wij hebben de stakeholders verteld waar we staan en wat we voor hen kunnen betekenen. sTimul Nederland is namelijk hard bezig zich te ontwikkelen naar een veelzijdig trainingscentrum op het gebied van ethiek en goede zorg. Onze ambitie om zo veel mogelijk medewerkers in de zorg te bereiken via het aanbieden van betaalbare trainingen, houden we daarbij onverkort overeind.

01-01-2013: Trees Coucke komt sTimul Nederland versterken

Op 1 januari is Trees Coucke parttime in dienst getreden van sTimul Nederland. Voor sTimul Nederland is dit een unieke kans om één van de bedenkers van het sTimul concept aan zich te binden. Wij zijn dan ook erg blij met haar komst en zien uit naar een langdurige goede samenwerking met Trees en met sTimul Moorsele. Meer over Trees Coucke leest u hier

13-12-2012: Dignity in Care studyvisit ZorgSaam Terneuzen

Maandag 19 november kwamen de partners van het Dignity in Care project samen in Terneuzen. Zo’n 20 tal professionals en studenten namen deel aan het driedaagse programma dat was samengesteld door ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze drie dagen hebben de deelnemers een kijkje kunnen nemen in de keuken van ZorgSaam. Het programma omvatte het uitwisselen van sTimul ervaringen tot het bezoeken van woonzorgcentra. Tijdens de samenkomsten bleek dat er veel verschillen zijn tussen de deelnemende landen. Deze verschillen waren voor de deelnemers een bron van inspiratie om toe te passen in hun eigen zorgpraktijk. Naast het inhoudelijk programma was er ook ruimte voor ontspanning, zoals het bereiden van een eigen diner en een stadswandeling door Hulst. We kunnen terug kijken op een geslaagd studiebezoek.

 

14-06-2012: Zorgverleners uit Engeland in training

Op 19 en 20 juni a.s komen zorgverleners uit het Engelse Dorset voor een training naar sTimul in Terneuzen. De zorgverleners kruipen gedurende twee dagen en de tussenliggende nacht in de huid van een afhankelijke patiënt. Zij worden verzorgd door studenten van de opleiding HBO-V van de Hogeschool Zeeland. Deze studenten verlenen (in het Engels) zo goed mogelijke zorg aan hun “patiënten”.

Na afloop van de twee dagen evalueren de zorgverleners en de studenten over hun ervaringen. Het doel van de training is, dat de zorgverleners zich beter realiseren wat het betekent om afhankelijk te zijn van de zorg en hulp van een ander. Het gaat er vooral om dat zorgverleners zich meer inleven in de wensen en behoeftes van de individuele patiënt.

STimul Nederland in Terneuzen is ontstaan vanuit het project Dignity-in-Care. Een Europees project waar partners uit Frankrijk, België, Engeland en Nederland in participeren. Het doel van het project is om meer waardigheid in de zorg te realiseren. De partners doen dit door met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Door de krachten te bundelen kunnen we de zorg voor kwetsbare (oudere) zorgontvangers in Europa daadwerkelijk verbeteren.
 

16-05-2012: Europa Kijkdagen bij sTimul

Op 12 mei heeft sTimul Nederland meegedaan aan de Europese Kijkdagen. Deze worden landelijk georganiseerd om het Nederlandse publiek kennis te laten maken met projecten waar Europees subsidiegeld voor wordt betaald. sTimul is zo'n project en daarom deden we mee. Op deze zaterdag stonden van 10:00 – 13:00 uur de deuren open. Bezoekers werden rondgeleid en kregen uitleg over wat er in het gebouw gebeurt. Een tiental belangstellenden maakte van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over sTimul Nederland. 

Foto links: Monica Roose in gesprek met enkele bezoekers. Foto rechts: De Europese vlag hing uit bij sTimul op 12 mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-03-2012: UHV workshop van start

Half februari van dit jaar is de eerste van 13 workshops voor medewerkers UHV van ZorgSaam Thuis van start gegaan, met als titel: Samen Werken en Onderhandelen.

De situatie in de huishoudelijke zorg verandert. Medewerkers UHV ondervinden dat de nieuwe eisen die aan hen gesteld worden, vragen om ander gedrag dan voorheen. Van hen wordt verwacht dat zij in staat zijn om de cliënt, meer dan voorheen, te stimuleren zelf een deel van het huishouden te doen, of de indeling van de werkzaamheden anders te organiseren, of dit aan mantelzorgers over te laten.

Om goed te kunnen omgaan met die veranderde situatie in de huishoudelijke zorg, leren medewerkers UHV van de thuiszorg o.a. de volgende onderdelen:

 • Onderhandelen
 • Grenzen bewaken
 • Erkennen van (on)mogelijkheden
 • Hoe ga ik om met verwijten
 • Hoe krijg ik mijn cliënten mee?
 • Hoe verdeel ik mijn werkzaamheden op een goede manier

Het leren gaat in de beste sTimul-traditie: zelf ervaren. Het is een actieve workshop, waarin veelvuldig wordt geoefend met elkaar op situaties die ook in de dagelijkse praktijk voorkomen.

De workshop wordt begeleid door Alet Veldhuis, begeleidster sTimul en Simoon van de Mee, wijkverpleegkundige.