Over sTimul

sTimul verzorgt opleidingen voor medewerkers van zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En dan niet de technische kwaliteit, maar de kwaliteit van de bejegening van en interactie met cliënten. Dit via het verhogen van de ethische reflectie van zorgverleners. Onze trainingen vormen een logisch geheel en raken het hele systeem rondom de patiënt/cliënt. Steeds staat de vraag centraal: wat is goede zorg? Onze leergang 'Leiderschap in verbinding' is uniek, evenals onze inleefsessies en de 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' sessies. Verder verzorgen we intervisie, moreel beraad en trainingen. 

Ook ondersteunen we teams  door het voeren van reflectiegesprekken. Bijvoorbeeld als teamcoaching bij het invoeren van een andere manier van werken zoals resultaatverantwoordelijk werken en zelforganiserende teams. Of als ondersteuning bij inhoudelijke e-learningprogramma’s,  zoals ‘U woont nu hier’ van Gerke de Boer, gericht op kleinschalig wonen. Vanuit sTimul wordt dit ondersteund met reflectiegesprekken per team, om de in de e-learning opgedane kennis te verdiepen en toe te passen in de praktijk.