Wie zijn wij?

sTimul Nederland is een initiatief van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. De opzet is gerealiseerd in nauwe samenwerking met en naar het voorbeeld van sTimul in België en heeft haar basis in het project 'Dignity in Care'.
 

 • Anky de Bakker, coordinator, begeleider en trainer
  In het voorjaar van 2011 heb ik een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het effect van sTimul op de dagelijkse praktijk. En deze effecten zijn er! Zorgmedewerkers geven aan blijvend te zijn beïnvloed door hun ervaring bij sTimul. Ik vind het een uitdaging om op deze manier mee te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit door het begeleiden van sessies, door het ontwikkelen en geven van workshops en door het uitvoeren van evaluaties en onderzoeken.
  Expertise: inleefsessies, intervisies, workshops, poli trainingen, leergang leiderschap
  Aandachtsgebied: psychiatrie en ziekenhuiszorg

   
 • Trees Coucke, senior stafmedewerker
  Het concept sTimul, uitgedacht in België, mogen binnenbrengen in Nederland voor en met een groep enthousiaste believers is een ware uitdaging en tegelijk een sterke bevestiging. Leren door ervaring is zoveel sterker dan theoretische inzichten opdoen als het over zorg en waardigheid van mensen gaat. De perspectiefwissel 'wat betekent dan zorgafhankelijk zijn' en de vraag 'hoe kan ik mijn zorg gerichter op de individuele beleving van de ander laten aansluiten?' zijn eerste stappen in een nieuwe bewustwording over aandachtige zorg en belevingsgericht werken.
  Expertise: inleefsessies, intervisies, workshops, leergang leiderschap
  Aandachtsgebied: ouderenzorg, zorgethiek

   
 • Alet Veldhuis, begeleider en trainer
  Zorgafhankelijkheid heeft veel meer impact op een mensenleven dan we ons realiseren. Om juist in die situaties het goede te doen, goede zorg te kunnen geven, vraagt van zorgverleners een groot reflectievermogen. Reflecteren op de eigen zorgpraktijk en vervolgens die kennis toepassen in de zorg, om zo doende de kwaliteit van zorg te verhogen. Dat proces te mogen ondersteunen vanuit sTimul is elke dag weer een geschenk.
  Expertise: inleefsessies, intervisies, workshops, poli trainingen, leergang leiderschap
  Aandachtsgebied: thuis- en ouderenzorg, zorgethiek

   

Contact
Op onze contactpagina leest u hoe u ons kunt bereiken.