Reflectiegesprekken met teams

Bij teams uit de zorg die grote veranderingen doormaken (zoals de overgang naar zelforganiserende teams of zelfsturing), is ruimte voor reflectie nodig op het functioneren van het team: hoe gaan we met elkaar om, hoe communiceren we met elkaar, hoe geven we elkaar feedback, wat betekent deze verandering voor de zorg, hoe zorgen we dat we goede zorg blijven leveren?


Binnen ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Curamus heeft sTimul reflectiegesprekken gevoerd met teams die zijn overgegaan naar meer resultaatverantwoordelijkheid. Als ondersteuning van theoretische kennis zijn reflectiegesprekken een waardevolle aanvulling. Zo is bijvoorbeeld de e-learning ‘U woont nu hier’ binnen ZorgSaam door sTimul ondersteund. Elke e-learning module werd gevolgd door een reflectiegesprek met het team. In dit gesprek werd de theorie uit de module verdiept en de link gemaakt met de praktijk: wat betekent dit voor de bewoners? Daarnaast maakten casusbesprekingen onderdeel uit van deze gesprekken.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaand leertraject op uw werkvloer? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.